Gratulálunk

Kiemelt

A VII. Országos Bihari János Hegedű-, Gordonka- és Vonós Kamarazenei Fesztiválon Bangó Géza iskolánk növendéke arany minősítést ért el. Gratulálunk növendékünknek, felkészítő tanárának – Dobai Szabolcsnak és zongorakísérőjének – Bergl Noéminek!

Tájékoztatás A XV. Országos Gitárverseny területi válogatójáról

Kiemelt

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkársága és a szakmai szervezetek egyetértésével a zenei és táncversenyek területi válogatóinak és országos döntőinek lebonyolítási rendszere, megváltozik. Valamennyi verseny a személyes megjelenés helyett digitális formában kerül megrendezésre
.Részletes leírás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/muveszeti_versenyek/versenykiiras

A produkciókat tartalmazó adathordozót – tértivevényes küldeményként- az alábbi címre kérjük küldeni:
Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
2120 Dunakeszi, Bem utca 27.
A postai feladás határideje 2021. január 22.

 • A nevező iskolák a versenyzőik produkcióját videóra rögzítik, majd mp4 formátumban (a 10 perces vagy rövidebb videók maximális fájlmérete 650 MB, a legfeljebb 30 perces videók maximális fájlmérete 1,8 GB lehet), vágatlan videóanyagként egy – szükség esetén több – adathordozóra (pendrájv, esetleg DVD) felmásolják.
 • Egy versenyző/csoport műsorát egy, vágatlan fájlba kell rögzíteni. – A fájl elnevezése: versenyző neve_korcsoportja (Példa Pál_3kcs.). – A felvételen ne lehessen beazonosítani a nevező intézményt (ne szerepeljen a videón semmilyen intézményre utaló felirat illetve a felkészítő tanár).
 • A versenyzőknek a verseny anyagát, az eljátszandó műveket egy, vágatlan felvételen belül, egymás után kell előadniuk, a versennyel, színpadi szituációval azonos módon.
 • A könnyebb azonosíthatóság érdekében formai követelmény, hogy minden versenyző a produkciója bemutatása előtt mondja el a nevét, korcsoportját és a bemutatásra kerülő mű/művek címét. (Az iskola és a felkészítő tanár neve nem hangozhat el.)
 • A versenyzők a produkcióikat az alkalomhoz illő öltözetben mutassák be.
 • A videofelvétel középpontjában a versenyző legyen, zenei verseny esetében fókuszálva az arcra, a kezekre és a hangszerre. 
 • A videofelvétel készítése során ügyelni kell a megfelelő megvilágításra és az akusztikai körülményekre is.
 • A versenyanyaggal együtt meg kell küldeni minden versenyző eredetiségi és hozzájáruló nyilatkozatát.
 • A csomagban (borítékban) az adathordozó mellé el kell helyezni egy „leltárt”, amely tartalmazza:
 • mely területi válogatóhoz tartoznak a versenyzők,
 • a nevező iskolát azonosító adatokat (OM azonosító, iskola neve, címe),
 • az adathordozón szereplő produkciók azonosítására alkalmas felsorolást (fájl neve, versenyző neve, bemutatott mű címe, időtartama).
 • A produkciókat tartalmazó adathordozót – tértivevényes küldeményként az adott területi válogatót rendező intézménynek kell küldeni. A postai feladás határideje a válogatók versenykiírásban rögzített utolsó napja. A versenybizottság csak az igazoltan határidőben feladott felvételeket értékeli.
 • A beküldött adathordozók a verseny dokumentációjának részeként a versenyszervezőknél maradnak.
 • A területi zsűrik az így beérkezett produkciókat – a területi válogatóknak megfelelő csoportosításban – a versenykiírásnak megfelelően értékelik, és ezen értékelések alapján alakul ki a döntő mezőnye.

Dunakeszi hírlevél

Kiemelt

Tisztelt Szülők!

Dunakeszi Város Önkormányzata fontosnak tartja, hogy rendszeres és hiteles tájékoztatást nyújtson a lakosságot érintő fontos kérdésekben, úgy, mint oktatás, gyermekétkeztetés, közlekedés, egészségügyi hírek, felújítások, beruházások, a koronavírus járvánnyal kapcsolatban hozott friss döntések, közérdekű hírek. A város célja, hogy segítse a dunakeszi családokat a tájékozódásban és a felelős döntéshozatalban.
Kérjük Önöket, iratkozzanak fel Dunakeszi Város Önkormányzatának a hírlevelére, hogy tájékoztathassuk Önöket a várossal kapcsolatos ügyekben!
Feliratkozás IDE kattintva!

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Tisztelettel:
Dunakeszi Város Önkormányzata

XV. Országos Gitárverseny területi válogatója

Kiemelt

Versenykiírás letölthető itt >>>>

A kialakult járványhelyzetre való tekintettel az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkársága és a szakmai szervezetek egyetértésével a verseny területi válogatóinak lebonyolítási rendszere, hamarosan közlésre kerül.

A jelentkezési lap beküldési határideje: 2020. december 17.
A jelentkezési lapot az alábbi email címre kérjük elküldeni: dkeszizeneiskola@ffami.sulinet.hu

JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTHETŐ ITT >>>>

Versenyeredmény

Kiemelt


A komáromi 12. Beliczay Gyula Nemzetközi Hegedű- és Kamarazene online megrendezett versenyen az iskolánk által delegált gitár kvartett ( Csizmarek Viktória, Fazekas Flóra, Horváth Lilla, Hudra Eszter) ezüst oklevelet nyert. Felkészítő tanáruk Kökény Zsuzsanna.
Gratulálunk a szép eredményhez!

Járványügyi intézkedések

Kiemelt

Tisztelt Szülők!

A járványügyi helyzetre való tekintettel az alábbiakat intézkedéseket vezetjük be művészeti iskolánkban:

Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról!

Ha koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van a gyermeknél vagy a családjukban, kérjük, haladéktalanul értesítsék intézményünket!

 Amennyiben gyermeke betegség miatt hiányzott, kizárólag orvosi igazolás bemutatásával folytathatja az órák látogatását.

Megkérjük a kedves szülőket, hogy sem a székhelyünkön, sem a telephelyeken ne tartózkodjanak az épületekben!

Kérjük, gyermekeik célirányosan menjenek a tanórákra!

Gyermekeik részére a maszk használata ajánlott, tanártól függően kötelező. Közösségi terekben (pl. aula) való tartózkodáskor maszk viselése mindig kötelező!

„A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII.30) Korm. rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. § (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.”

Megértésüket köszönve:

Farkas Pál intézményvezető

Órabeosztás információi

Kiemelt

Tisztelt Szülők!
A járványügyi helyzetre való tekintettel az órabeosztást a főtárgy tanárok online vagy telefonos megkeresés alapján végzik. A szolfézs óra- és csoportbeosztásokat főtárgy tanáraink ismerik, így az órák beosztásánál figyelembe tudják venni a szolfézs órák idejét.

Szolfézs órák időpontjai:
Császik Mónika
Szolfézs előképző Széchenyi isk. szerda 16.05 – 17.40
Szolfézs 1. oszt./1 zeneiskola kedd 16.05 – 17.30
Szolfézs 1. oszt./2 zeneiskola csütörtök 16.00 – 17.30
Szolfézs 2. oszt. zeneiskola péntek 15.00 – 16.30
Szolfézs 3. oszt./1 zeneiskola hétfő 15.00 – 16.30
Szolfézs 3. oszt./2 zeneiskola hétfő 16.30 – 18.00
Szolfézs 4. oszt./1 zeneiskola csütörtök 14.30 – 16.00
Szolfézs 4. oszt./2 zeneiskola csütörtök 17.30 – 19.00
Szolfézs 5-6. B oszt. zeneiskola kedd 17.30 – 19.00

Gyombolainé Iványi Márta – Fazekas M. Ált. Isk.
Szolfézs előképző 1. szerda és péntek 14.00 – 14.45
Szolfézs előképző 2. szerda és péntek 14.45 – 15.30
Szolfézs 1. oszt. szerda 15.30 – 17.00
Szolfézs 2. oszt. péntek 15.30 – 17.00

Nemeskéri Emese
Szolfézs előképző 1-2 zeneiskola péntek 16.00 – 17.30
Szolfézs előképző 2. Szent István Ált. Isk. szerda 14.00 – 15.30
Szolfézs 1. oszt. zeneiskola szerda 15.45 – 17.15
Szolfézs 2. oszt/1 zeneiskola hétfő 16.00 – 17.30
Szolfézs 2. oszt/2 zeneiskola péntek 14.30 – 16.00
Szolfézs 3. oszt/1 zeneiskola kedd 14.30 – 16.00
Szolfézs 3. oszt/2 zeneiskola kedd 16.00 – 17.30
Szolfézs 3. oszt/3 zeneiskola csütörtök 17.00 – 18.30
Szolfézs 4. oszt/1 zeneiskola hétfő 14.30 – 16.00
Szolfézs 4. oszt/2 zeneiskola hétfő 17.30 – 19.00
Szolfézs 4. oszt/3 zeneiskola szerda 17.15 – 18.45
Szolfézs 5. oszt/1 zeneiskola kedd 17.30 – 19.00







XV. Országos Lubik Imre Trombitaverseny területi válogató – VÁLTOZÁS!

Kiemelt

A kialakult járványhelyzetre való tekintettel az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkársága és a szakmai szervezetek egyetértésével a verseny területi válogatóinak lebonyolítási rendszere, időpontjai, valamint az országos döntő időpontja megváltozik. A verseny lebonyolításának átszervezéséről szóló információk a mellékelt tájékoztatóban találhatók.

Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 24.
A jelentkezéseket a dkeszizeneiskola@ffami.sulinet.hu címre kérjük. A határidő után feladott nevezéseket nem áll módunkban elfogadni.

A területi válogató versenyére készített felvételt tértivevényes küldeményként az Oktatási Hivatal ÉVO Lőrik Tünde részére 1363 Budapest, Pf. 84 szíveskedjenek küldeni 2020. október 10-ig.

Tájékoztatás a tanév kezdéséről

Kiemelt

Tisztelt Szülők! Kedves Növendékeink!

A 2020/2021. tanévünket szeptember 2-ától elindítjuk.
Központi órabeosztást a járvány miatt nem tartunk, ezért a főtárgy tanárok veszik fel Önökkel a kapcsolatot és egyeztetik a művészeti órák időpontját.

Központi órabeosztást a járvány miatt nem tartunk, ezért a főtárgy tanárok veszik fel Önökkel a kapcsolatot és egyeztetik a művészeti órák időpontját.

Ugyanezen okból kérjük, hogy legkésőbb szeptember 10-ig a kollégák által megadott térítési díj összegét szíveskedjenek a főtárgy tanárnak átadni, aki a következő órán megküldi a befizetést igazoló nyugtát.

Kérjük, az Önöknél lévő bizonyítványt szeptember 15-ig küldjék be a főtárgy tanár részére.

Szeretnénk megkérni Önöket, hogy a Bem utcai épületeinkben csak a növendékek tartózkodjanak, az órarend szerinti időben.
Kérjük a kedves szülőket, kísérőket, hogy az udvaron várakozzanak!
Amennyiben ügyintézést folytatnak intézményünkben, felnőttek részére a maszk viselése kötelező!

Megértésüket köszönjük!
Eredményes, szép tanévet kívánunk mindannyiunk részére!

Farkas Pál
intézményvezető