Tanszakok

A tanszak tanárai:Iskolánk megalakulásától a zongora tanszaknak sikerült olyan szakembereket gyűjteni maga köré, akiknek irányításával és eredményeivel országos szinten is elismert tanszaknak számítunk.
Számos növendékünkből vált kiemelkedő zongoraművész-, -tanár, pedagógus, akik közül ma is tanítanak pl. Budapesten a Zeneakadémián, zeneművészeti szakgimnáziumban, illetve külföldi intézményekben. Közülük jó néhányan visszatértek iskolánkba koncertezni, ill. tanítani.
Minden rangos rendezvényen és versenyen a mai napig képviseljük iskolánkat zongorista növendékeinkkel.
2002-ben indítottuk útjára a kétévenként megrendezésre kerülő, névadónkról elnevezett Farkas Ferenc Zongoraversenyt, amelynek fővédnöke, nagy örömünkre, maga a zeneszerző fia, Farkas András lett.
A tanszak 2011 óta minden évben házi versenyt is rendez, melyen minden tanuló megmérettetheti magát, legyen A vagy kiemelt B tagozatos növendék.
Szakmai továbbképzések rendezését is felvállaltuk a megyében tevékenykedő zongoratanárok számára “Zongoratanárok fóruma” címmel, melyre kiváló szakembereket kértünk fel egy-egy szakterület, szakmai probléma ismertetésére, bemutatójára.

Pedagógiai céljaink:
Legfontosabb az alapvető zenei ismeretek átadása, a zene megszerettetése, majd pedig a hangszer kezelésének elsajátítása. Nem kevésbé fontos feladatunk felismerni a tehetséges növendékeket és felkészíteni őket a zenei pályára. Igyekszünk számukra minél több fellépési lehetőséget biztosítani, hogy szokják a pódiumon való szereplést és megmérettetést.
Rendszeresen szervezünk hangverseny látogatásokat budapesti nagy koncerttermekbe (MÜPA, Zeneakadémia, BMC).
Fontosnak tartjuk a bensőséges tanár-diák kapcsolatot megteremteni, mely még jobban ösztönözheti a növendékek érdeklődését a zene iránt, ill. segíthet megoldani a felmerülő nehézségeket is.
Célunk, hogy a gyermekek a zeneiskolai 6. osztály végére elsajátítsák a tökéletes kottaolvasást és megszerezzenek egy olyan fokú önállóságot, mely már elegendő a zongoraművek egyedül történő megtanulására.

Reméljük, hogy a nálunk eltöltött évek alatt sikerül tanítványainkból zeneszerető, hangverseny-látogató, művelt közönséget nevelnünk.

A tanszak tanárai:


Tanszakunkon a fúvós hangszerek szinte teljes skáláját oktatjuk, így például furulyát (Blockflöte), fuvolát, klarinétot, szaxofont, trombitát, vadászkürtöt, tenor-, baritonkürtöt és harsonát.

A tanszak életkor tekintetében nagyon színes, hiszen a kisiskolás furulyástól a továbbképzős harsonásig minden évfolyamon minden tanulói korosztály képviselteti magát.
A kezdők (elsőtől harmadik osztályig) általában furulyatanulással kezdenek, majd egy-két év hangszeres előtanulmány után szabadon választhatnak kedvenc fúvós hangszereik közül.

Óvodás hangszerbemutatóinkon és a családi napon a „hangszersimogató” alkalmával igyekszünk megismertetni az érdeklődőkkel a fúvóshangszerek majdnem teljes palettáját.
Ezek után a hangszerélmények után a gyerekek könnyebben el tudják dönteni, hogy a felvételin milyen hangszerre jelentkezzenek.

Növendékeinkkel részt veszünk házi, városi, iskolai koncerteken, megyei-, regionális és országos versenyeken.
A fúvós tanszakon is nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a növendékek minél hamarabb megismerhessék az együtt zenélés, kamarazenélés örömét. A tanszaki koncertjeinken, rendezvényeinken gyakran hallhatnak hangszeres duó, trió, vagy ennél nagyobb kamara produkciókat.

A szolfézs alapvizsgát tett növendékeink választhatják a zenetörténetet vagy a fúvós zenekart, ahol zenekari gyakorlatot szerezhetnek.
Hat év hangszertanulás után pedig művészeti alapvizsgát tesznek, alapfokú tanulmányaik méltó lezárásaként.

 

A tanszak tanárai:


 

Iskolánk vonós és pengetős tanszakán klasszikus hegedű, cselló, klasszikus gitár és jazzgitár hangszerek tanulhatók.

Várunk szeretettel minden olyan zenét tanulni vágyó gyermeket, aki a fenti hangszerek egyikével  szeretne közelebbről megismerkedni.

A tanulók a hangszerhasználat játékos módon való elsajátítását követően gyermekdalokkal, népdalokkal és a zeneirodalom legszebb műveivel ismerkednek meg.
Nagy hangsúlyt fektetünk a növendék egyéni képességeire, illetve a szorgalmához igazított haladási ütemre.
A legfiatalabb korosztálytól, általános iskola első osztályától várjuk leendő kis tanulóinkat iskolánkban, ahol célkitűzésünk: 

 • a tehetség felismerése
 • hangszertechnikai tudás ismeretének átadása
 • tehetséggondozás 
 • az örömteli társas zenélésre való nevelés
 • magyar népzenei hagyományok ismertetése
 • bevezetés a jazz-zene harmóniadús és lendületes világába
 • területi, országos és nemzetközi versenyekre való felkészítés
 • a kiemelkedő tehetségek zenei pályára való irányítása
 • részese lenni a város kulturális rendezvényeinek

Iskolánkban számos zenekar működik: 

 • vonószenekar
 • gitárzenekarok
 • cselló kamarazenekarok

 

A tanszak tanárai:
Zenei előképző oktatás
A szolfézstanítás a hangszertanítással együtt a zene szeretetét, a hangszeres zenélés és zenehallgatás igényét alapozza meg.

A szolfézs fejleszti a zenei képességeket (hallás, ritmusérzék, zenei memória), és kialakítja a zenei írás-olvasás készségét. Rendszerezett zenei ismereteket nyújt, és elősegíti az általános zenei műveltséget.
A képzés a szolfézs előképző osztályokban (általános iskola első, második évfolyam) kezdődik és hangszertanulás nélkül is lehetséges.  Az órák játékos, vidám hangulatúak, figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő terhelhetőségét. Külön házi feladatot, otthoni munkát nem kérünk a tanulóktól.

Célunk, a hangok és ritmusértékek ismerete, a hallás és a tiszta, kifejező éneklés fejlesztése. Olyan zenei gondolkodás kialakítása, amely segíti a hangszeres növendékeket a zenei anyag helyes értelmezésében és megszólaltatásában. Tanszakon tanító tanáraink célkitűzése, hogy a szolfézs tantárgy tanulása ne egy kötelező, „rossz” legyen, hanem tanulóink felszabadultan, örömmel vegyenek részt az órákon. Az oktatás csoportos formában, heti 2×45 percben történik.

A hangszertanulás önmagában nem ad zenei műveltséget. Az elméleti tárgy az, amelyik széleskörű zenei ismereteket nyújt, és az ösztönös zenei képességeket tudatossá teszi.

A szolfézs tantárgy elhagyhatatlan része a zenetanulásnak, hiszen ezeken az órákon lehet elsajátítani az elméleti ismeretek jelentős részét. Ezek az ismeretek teszik lehetővé a gyors kottaolvasást, a zenei formák felismerését, a hangnemek összefüggését, a zeneszerzők által megírt darabok részletesebb megismerését. Segít a hangszeres darab megértésében megformálásában és előadásában. Szükséges, hogy diákjaink hallása, zenei képessége és az általános zenei műveltsége együtt fejlődjön  hangszertechnikai tudásával.

Zenei pályára készülő tehetséges tanulóink minden segítséget megkapnak tanárainktól.  Büszkén mondhatjuk, hogy minden növendékünk sikeres felvételt nyert zeneművészeti szakközépiskolákba, nemcsak hangszeres, hanem szolfézs főtanszakra is.

Megyei, regionális és országos versenyeken rendszeresen magas színvonalon szerepelnek, és eredményekben gazdagon térnek haza diákjaink.

Programjaink színesek és sokrétűek:

 • Bemutató órák
 • Házi játékos szolfézsversenyek
 • Városi szintű hangszerbemutatók óvodásoknak
 • Hangszerbemutatóval egybekötött hangversenyek kisiskolásoknak
 • Rendkívüli ének-zene órák az általános iskolákban

Városi zenei versenyek szervezése, levezetése

A GRAFIKA ÉS FESTÉSZET tanszak tanárai:

A GRAFIKA ÉS FESTÉSZET szakra a vizuális művészetek kedvelőit várjuk.

Azon 6 és 20 év közötti fiatalokat, akik szeretnek rajzolni,festeni, kreatív technikákat tanulni . A jelentkezőknek felvételizniük kell, egy rajz alkalmassági vizsgát fognak tenni .
Ez a találkozás alkalmat nyújt arra is, hogy az érdeklődő bemutathassa otthon készített munkáit. / Rajzait,festményeit, egyéb kreatív alkotásait. /

A felvételt nyert növendékek kis csoportos oktatásban részesülnek.

Megismerkednek sok rajzeszközzel, megtanulják azok használatát. Készítenek ceruza – és színes ceruzarajzokat, dolgoznak grafitrúddal, pitt-tel, szénnel . Festeni tanulnak aquarellel, anilinnel, temperával. Megtanulják a rajztoll , a nád használatát .Készítenek kollázsokat és alkalmazott grafikai feladatokat is.

Az évek során “megtanulnak látni” , leképezni a 3 D-ésnek érzékelt valóságunkat 2 D-be. Sokféle feladat megoldásával teszik ezt : rajzolnak, festenek csendéleteket, természeti formákat, folyamatos és zárt kompozíciókat . Önálló tervezési feladatokat is kapnak , ahol fejleszthetik gondolkodásukat, kreativitásukat.

A ” kicsik” gyakorta mesét hallgatva illusztrációkat készítenek az adott meséhez.

A felső tagozatosok megtanulják a perspektivikus ábrázolás szabályait és azok alkalmazását alkotásaikban.

Iskolánkban nagy gondot fordítunk a tehetséges fiatalok fejlesztésére. Viszont semmilyen hátrányt nem szenvednek azok, akik a művészetet nem élethivatásuknak választják, csak hobby tevékenységnek szeretnék megtartani.

Azok a tanulók, akik művészeti iskolákban szeretnék folytatni tanulmányaikat, célzott felkészítést kapnak az adott felvételi követelményeknek megfelelően.

/ Az elmúlt években szinte minden növendékünket – aki oda jelentkezett, – felvették művészeti szakközépiskolába…pl. Kisképző is. /

A SZÍNJÁTÉK tanszak tanára:

A színjátszás speciális műveltségi tárgy és általános készségfejlesztő gyakorlati képzés. A képzés célja, hogy az iskolai humán tárgyakkal együttműködve fejlessze a tanulók esztétikai fogékonyságát, és kreatív fantáziavilágát.

A felvételiről: Egy rövid vers, vagy mondóka, vagy meserészlet elmondása. (Esetleg egy népdal, vagy gyermekdal, vagy más kedvenc énekszám eléneklése.) Rövid beszélgetés, melyben a felvételiztető tanár kérdéseket tesz fel személyes adatokkal, érdeklődési körrel, hobbival kapcsolatban.

 

A tanszak tanárai:


A Táncművészeti ágra (balett, néptánc, modern tánc), azokat a gyerekeket várjuk első osztályos kortól, akik szeretnek táncolni, mozogni, játszani és szívesen tartoznak egy vidám közösséghez.

Néptánc tanszak:
A gyerekek a képzés kezdetén a népi játékok segítségével olyan készségeket sajátítanak el, amelyek nagyon fontosak egy csoportban. Megtanulják a közösséghez való tartozás alapjait, az egymáshoz való alkalmazkodást, elfogadást, valamint a különböző szituációk kezelését. A táncok segítségével megtanulják a szabálykövetést, megismerik a testüket és ismerkednek a mozgás egy olyan formájával, amelynél a mozdulataikkal fejeznek ki gondolatokat, érzéseket. A lépések, figurák folyamatos elsajátításával, a ritmus és testkoordináció tudatos használatával válnak egyre magabiztossá és szereznek egy olyan technikai tudást, amire építeni lehet.      

A magyar népi kultúra igen gazdag. Az órák során a tanulók komplex ismereteket szereznek a tájegységek táncairól, dalairól, zenéiről, hangszereiről, népi viseleteiről, néprajzáról. Ezen tudás elsajátításához népi játékokat játszunk, beszélgetünk, valamint videók megtekintését hívjuk segítségül a népszokások megismeréséhez. A néptánc tanszak 6 csoportból áll. A legfiatalabb az alsós korosztály és a legidősebb az érettségizős/egyetemista korosztály.  

Pedagógiai célunk, módszereink:

 • élményalapú oktatás
 • alapvető ismereteket átadása
 • a magyar népi kultúra szeretetére való nevelés
 • nyitottság a társművészetek felé
 • a mozgás, mint életforma megszerettetése
 • tehetséggondozás
 • fellépési lehetőségek biztosítása

Balett tanszak:
A klasszikus balett harmonikus, plasztikus és gyönyörű mozgást nyújt a növendékeknek.  az életkori sajátosságoknak megfelelő intelligens testképzéssel a balett mozgásrendszerének segítségével.
Minden tánc alapja a balett, ami minden izomcsoportot megmozgat, testtudatot ad, arányosan szép izomzatot fejleszt és teret enged a művészi kreativitásnak.
A gyermek komplex élményt kap a mozgás által, hiszen nem csupán fizikai, hanem kulturális, lelki és szellemi hatásai is vannak. A rendszeres mozgás segíti a szellemi teljesítőképességet, így az iskolai teljesítményre is hatással van.

A balett órák által egy igazi elfogadó, összetartó csapat részévé válnak tanulóink, akiknek lehetőséget adunk versenyeken való fellépésre, városi és egyéb kulturális rendezvényeken való bemutatkozásra.

Várjuk a klasszikus táncot kedvelő iskolás gyerekeket, akik szívesen mutatják be táncos tudásukat a színpadon is.

Moderntánc tanszak::
A moderntánc oktatása megteremti a harmonikus, egészséges személyiséggel rendelkező, társas kapcsolatokban jártas embert. Nyitott és értő közönséget nevel, miközben biztosítja a hivatásos pályaorientációt.

A technikai képzés elősegíti az oktatási folyamatban résztvevők számára a saját adottságaik szerinti képességfejlesztést. Ízlés, jellem és személyiségformáló ereje a pozitív érzelmek felkeltésével kreativitásra, alkotásra, logikus gondolkodásra nevel.
Olyan izomérzékelést fejleszt ki, amely később megfelelő önkontrollt biztosít és fokozott plaszticitáshoz vezet, egyben elősegíti a formaérzék és formalátás kialakulását is. Ismereteket ad át a tér, az idő és az erő összetevőiről és a mozgással való kapcsolatukról.
A zene és a mozgás összhangja, a zenei periódusokhoz és hangsúlyokhoz való alkalmazkodás külön hangsúlyt kap.