Tanszakok

A tanszak tanárai:
Dr. Domoszlai Erzsébet      tanszakvezető, zongora
Bacsó Judit                                zongora
Dányi Árpád                               zongora
Horváth Henrietta                      zongora
Pálos Grácia                               zongora
Plesoczkiné Vaitzner Adrienn  zongora
Zsilka Alan                                 zongora
Dertseni Andrea                  korrepetitor
Korényi Judit                       zongora, korrepetitor

Iskolánk megalakulásától a zongora tanszaknak sikerült olyan szakembereket gyűjteni maga köré, akiknek irányításával és eredményeivel országos szinten is elismert tanszaknak számítunk.
Számos növendékünkből vált kiemelkedő zongoraművész-, -tanár, pedagógus, akik közül ma is tanítanak pl. Budapesten a Zeneakadémián, zeneművészeti szakgimnáziumban, illetve külföldi intézményekben. Közülük jó néhányan visszatértek iskolánkba koncertezni, ill. tanítani.
Minden rangos rendezvényen és versenyen a mai napig képviseljük iskolánkat zongorista növendékeinkkel.
2002-ben indítottuk útjára a kétévenként megrendezésre kerülő, névadónkról elnevezett Farkas Ferenc Zongoraversenyt, amelynek fővédnöke, nagy örömünkre, maga a zeneszerző fia, Farkas András lett.
A tanszak 2011 óta minden évben házi versenyt is rendez, melyen minden tanuló megmérettetheti magát, legyen A vagy kiemelt B tagozatos növendék.
Szakmai továbbképzések rendezését is felvállaltuk a megyében tevékenykedő zongoratanárok számára “Zongoratanárok fóruma” címmel, melyre kiváló szakembereket kértünk fel egy-egy szakterület, szakmai probléma ismertetésére, bemutatójára.

Pedagógiai céljaink:
Legfontosabb az alapvető zenei ismeretek átadása, a zene megszerettetése, majd pedig a hangszer kezelésének elsajátítása. Nem kevésbé fontos feladatunk felismerni a tehetséges növendékeket és felkészíteni őket a zenei pályára. Igyekszünk számukra minél több fellépési lehetőséget biztosítani, hogy szokják a pódiumon való szereplést és megmérettetést.
Rendszeresen szervezünk hangverseny látogatásokat budapesti nagy koncerttermekbe (MÜPA, Zeneakadémia, BMC).
Fontosnak tartjuk a bensőséges tanár-diák kapcsolatot megteremteni, mely még jobban ösztönözheti a növendékek érdeklődését a zene iránt, ill. segíthet megoldani a felmerülő nehézségeket is.
Célunk, hogy a gyermekek a zeneiskolai 6. osztály végére elsajátítsák a tökéletes kottaolvasást és megszerezzenek egy olyan fokú önállóságot, mely már elegendő a zongoraművek egyedül történő megtanulására.

Reméljük, hogy a nálunk eltöltött évek alatt sikerül tanítványainkból zeneszerető, hangverseny-látogató, művelt közönséget nevelnünk.

A tanszak tanárai:
Jancsovics Eszter              tanszakvezető, trombita, furulya
Gudor Judit                         klarinét

Nagy Attila                           szaxofon
Szabó Réka Katalin            fuvola, furulya
Takács-Horváth Erzsébet  fuvola
Nyikes Róbert                     fúvószenekar
Varga Sándor Zoltán          mélyréz

Tanszakunkon a fúvós hangszerek szinte teljes skáláját oktatjuk, így például furulyát (Blockflöte), fuvolát, klarinétot, szaxofont, trombitát, vadászkürtöt, tenor-, baritonkürtöt és harsonát.

A tanszak életkor tekintetében nagyon színes, hiszen a kisiskolás furulyástól a továbbképzős harsonásig minden évfolyamon minden tanulói korosztály képviselteti magát.
A kezdők (elsőtől harmadik osztályig) általában furulyatanulással kezdenek, majd egy-két év hangszeres előtanulmány után szabadon választhatnak kedvenc fúvós hangszereik közül.

Óvodás hangszerbemutatóinkon és a családi napon a „hangszersimogató” alkalmával igyekszünk megismertetni az érdeklődőkkel a fúvóshangszerek majdnem teljes palettáját.
Ezek után a hangszerélmények után a gyerekek könnyebben el tudják dönteni, hogy a felvételin milyen hangszerre jelentkezzenek.

Növendékeinkkel részt veszünk házi, városi, iskolai koncerteken, megyei-, regionális és országos versenyeken.
A fúvós tanszakon is nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a növendékek minél hamarabb megismerhessék az együtt zenélés, kamarazenélés örömét. A tanszaki koncertjeinken, rendezvényeinken gyakran hallhatnak hangszeres duó, trió, vagy ennél nagyobb kamara produkciókat.

A szolfézs alapvizsgát tett növendékeink választhatják a zenetörténetet vagy a fúvós zenekart, ahol zenekari gyakorlatot szerezhetnek.
Hat év hangszertanulás után pedig művészeti alapvizsgát tesznek, alapfokú tanulmányaik méltó lezárásaként.

 

 

A tanszak tanárai:
Veres Kornél                            tanszakvezető, hegedű
Dobai Szabolcs                       hegedű
Pénzesné Kis Veronika          népi hegedű, kamarazene
Tüske Zoltán                           hegedű
Juhász Terézia                       cselló, zenekar
Szabadosné Szekula Edina  cselló
Kökény Zsuzsanna               gitár, zenekar
Madarász József                   gitár    
Szeverényi Mátyás               jazz-gitár
Szili Róbert                           jazz-gitár 

Iskolánkban a vonós-és gitár tanszakon hegedű, népi hegedű, cselló, klasszikus gitár és jazz-gitár szakokon tanulhatnak az érdeklődő gyerekek. A tanszakokon iskolánk megalakulása óta színvonalas, eredményes munka folyik, számos versenyeredményre lehetünk folyamatosan büszkék.

A diákok vonós kamara csoport, cselló zenekar, gitár zenekar és jazz-gitár zenekaron ismerhetik meg a kamarazenélés örömeit.

A tanszak tanárai:
Császik Mónika  tanszakvezető  szolfézs, előképző
Ágoston Béla                               szolfézs

Farkas Pál                                    kórus
Nemeskéri Emese                       szolfézs, előképző, zenetörténet, kórus
Sitkeiné Magyar Tünde               szolfézs, előképző

Kiss Tamás                                   ütőhangszerek
Dér Krisztina                                 magánének

Mint minden művészeti iskolában, nálunk is a hangszertanulás mellett, kötelező szolfézs (elméleti) órára járni. A hangszertanulás önmagában nem ad zenei műveltséget. Az elméleti tárgy az, amelyik széleskörű zenei ismereteket nyújt, és az ösztönös zenei képességeket tudatossá teszi.

A szolfézs tantárgy elhagyhatatlan része a zenetanulásnak, hiszen ezeken az órákon lehet elsajátítani az elméleti ismeretek jelentős részét. Ezek az ismeretek teszik lehetővé a gyors kottaolvasást, a zenei formák felismerését, a hangnemek összefüggését, a zeneszerzők által megírt darabok részletesebb megismerését. Segít a hangszeres darab megértésében megformálásában és előadásában. Szükséges, hogy diákjaink hallása, zenei képessége és az általános zenei műveltsége együtt fejlődjön  hangszertechnikai tudásával.

Örömmel tölt el minket, hogy egyre több növendék már a hangszertanulás előtt megkezdi az előképzős órák látogatását, ahol játékos módszerekkel tanulják meg a zenei alapismereteket.

Tudjuk, hogy ami általában kötelező, azt nem csinálja szívesen senki. Nálunk szerencsére, ez a felfogás már nem igaz. Szolfézs tanszakunk  tanárai mindent megtesznek annak érdekében,  hogy az órák színesek, vidámak és hatékonyak legyenek. Növendékeink (tapasztalatból mondhatjuk) szeretik a szolfézs órákat.

Zenei pályára készülő tehetséges tanulóink minden segítséget megkapnak tanárainktól.  Büszkén mondhatjuk, hogy minden növendékünk sikeres felvételt nyert zeneművészeti szakközépiskolákba, nemcsak hangszeres, hanem szolfézs főtanszakra is.

Megyei, regionális és országos versenyeken rendszeresen magas színvonalon szerepelnek, és eredményekben gazdagon térnek haza diákjaink.

Programjaink színesek és sokrétűek:

  • Zenetanulás már óvodásoknak is
  • Bemutató órák
  • Házi játékos szolfézsversenyek
  • Városi szintű hangszerbemutatók óvodásoknak
  • Hangszerbemutatóval egybekötött hangversenyek kisiskolásoknak
  • Rendkívüli ének-zene órák az általános iskolákban
  • Városi zenei versenyek szervezése, levezetése
  • Összművészeti koncertek, melyeken tanszakunk növendékei ismertetik az előadott  művet

A tanszak tanárai:
Farkasvölgyi Éva
Sajó Borbála

A GRAFIKA szakra a vizuális művészetek kedvelőit várjuk.

Azon 6 és 20 év közötti fiatalokat, akik szeretnek rajzolni,festeni, kreatív technikákat tanulni . A jelentkezőknek felvételizniük kell, egy rajz alkalmassági vizsgát fognak tenni .
Ez a találkozás alkalmat nyújt arra is, hogy az érdeklődő bemutathassa otthon készített munkáit. / Rajzait,festményeit, egyéb kreatív alkotásait. /

A felvételt nyert növendékek kis csoportos oktatásban részesülnek.

Megismerkednek sok rajzeszközzel, megtanulják azok használatát. Készítenek ceruza – és színes ceruzarajzokat, dolgoznak grafitrúddal, pitt-tel, szénnel . Festeni tanulnak aquarellel, anilinnel, temperával. Megtanulják a rajztoll , a nád használatát .Készítenek kollázsokat és alkalmazott grafikai feladatokat is.

Az évek során “megtanulnak látni” , leképezni a 3 D-ésnek érzékelt valóságunkat 2 D-be. Sokféle feladat megoldásával teszik ezt : rajzolnak, festenek csendéleteket, természeti formákat, folyamatos és zárt kompozíciókat . Önálló tervezési feladatokat is kapnak , ahol fejleszthetik gondolkodásukat, kreativitásukat.

A ” kicsik” gyakorta mesét hallgatva illusztrációkat készítenek az adott meséhez.

A felső tagozatosok megtanulják a perspektivikus ábrázolás szabályait és azok alkalmazását alkotásaikban.

Iskolánkban nagy gondot fordítunk a tehetséges fiatalok fejlesztésére. Viszont semmilyen hátrányt nem szenvednek azok, akik a művészetet nem élethivatásuknak választják, csak hobby tevékenységnek szeretnék megtartani.

Azok a tanulók, akik művészeti iskolákban szeretnék folytatni tanulmányaikat, célzott felkészítést kapnak az adott felvételi követelményeknek megfelelően.

/ Az elmúlt években szinte minden növendékünket – aki oda jelentkezett, – felvették művészeti szakközépiskolába…pl. Kisképző is. /

A tanszak tanára:
Babják Annamária

A színjátszás speciális műveltségi tárgy és általános készségfejlesztő gyakorlati képzés. A képzés célja, hogy az iskolai humán tárgyakkal együttműködve fejlessze a tanulók esztétikai fogékonyságát, és kreatív fantáziavilágát.

A felvételiről: Egy rövid vers, vagy mondóka, vagy meserészlet elmondása. (Esetleg egy népdal, vagy gyermekdal, vagy más kedvenc énekszám eléneklése.) Rövid beszélgetés, melyben a felvételiztető tanár kérdéseket tesz fel személyes adatokkal, érdeklődési körrel, hobbival kapcsolatban.

 

A tanszak tanárai:
Dézsi Ivett             balett
Gyúró Tamás                       néptánc

Nagyné Szöllösi Márta        modern tánc