Felvételi tájékoztató a 2023/24-es tanévről

Kedves Szülők!

Szeretettel várjuk gyermekeiket a 2023/2024. tanévben a Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolába!

A 2023-24-es tanév  felvételi meghallgatásait személyes formában
2022. JÚNIUS 12-én és 13-án
 tartjuk intézményünk székhelyén:
Dunakeszi, Bem utca 27.

Tájékoztató az oktatásról

Szeretettel várjuk a leendő első osztályos vagy általános iskolás gyermeküket a Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolába, ha szeretné, hogy ne csak a számok és betűk birodalmában érezze otthon magát, hanem valamely zene-, képző-, tánc- és színművészeti ágban is.

A tanítás rendje:
Intézményünkben az oktatás a délutáni órákban folyik. A hangszeres órák egyéni oktatás keretében zajlanak. A tanórák 2×30 percesek. Hangszer mellett szolfézs kötelező tárgyat is tanulnak tanulóink, heti 2×45 percben, vagy összevont órában heti 1×90 percben. Szolfézsoktatás kihelyezett tagozatként az általános iskolákban is folyik.

A táncfoglalkozások általában heti két alkalommal jelentenek elfoglaltságot (2 x 90 perc).

A grafika tanszak foglalkozásai: kezdőknek hetente két alkalommal (2 x 90 perc), haladóknak egy alkalommal (magasabb óraszámban).

A színjátszás szakról: A színjátszás speciális műveltségi tárgy és általános készségfejlesztő gyakorlati képzés, minimum heti 2 x 90 perces foglalkozás keretében. A képzés célja, hogy az iskolai humán tárgyakkal együttműködve fejlessze a tanulók esztétikai fogékonyságát, és kreatív fantáziavilágát.

Telephelyeinken az alábbi szakok működnek:

Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola: hegedű, gitár

Dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskola: szolfézs, néptánc

Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola: szolfézs, klarinét, néptánc, balett, grafika

Dunakeszi Szent István Általános Iskola: szolfézs

Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola: szolfézs (Posta utca), fuvola, grafika,

Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium: néptánc, zongora

Az alábbi szakokra lehet jelentkezni:
zongora, hegedű, cselló, gitár, jazzgitár, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, rézfúvós- és ütőhangszerek, színművészet, magánének, néptánc, balett, modern tánc, grafika.

A felvételi meghallgatás

  • zeneművészeti ágon
    A meghallgatáson felmérjük a jelentkezők zenei képességeit, készségeit. Célunk, hogy mindenkit az adottságának és érdeklődésének megfelelő hangszerre irányítsuk.
    A felvételi a gyerekek által ismert bármely kis dalocska elénekléséből és játékos készségfelmérésből áll (tapsolás, visszaéneklés).
  • táncművészeti ágon készségfelmérés történik
  • képzőművészeti ágon néhány otthon készített, bármilyen témájú rajz vagy festmény és egy helyszíni alkotás értékelése alapján történik
  • színművészeti ágon: Egy rövid vers, vagy mondóka, vagy meserészlet elmondása. (Esetleg egy népdal, vagy gyermekdal, vagy más kedvenc énekszám eléneklése.) Rövid beszélgetés, melyben a felvételiztető tanár kérdéseket tesz fel személyes adatokkal, érdeklődési körrel, hobbival kapcsolatban.

Felvételi eljárásrend